Sport

Allentsteigi gyakorlótéren tartott hadgyakorlat


A COOPSEC 17 (Cooperative Security 2017) elnevezésű gyakorlaton összesen hat ország és 2360 katona vett részt; elsősorban a migrációs válság okozta kihívásokra készültek fel, vagyis a határőrizeti rendszer kiépítésén és annak üzemeltetésén túl központi elem volt a felderítés, a tömegkezelés és a migránsok egészségügyi ellátása is. A gyakorlatra elsősorban a Közép-európai Védelmi Együttműködés tagállamai – Ausztria, Magyarország, Csehország, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia – kaptak meghívást, de megfigyelőként jelen volt Macedónia is.

Olvasson tovább!

Tisztavatás az Országház előtt


Augusztus 20-án vasárnap a felsőfokú tanulmányaikat befejezett honvéd tisztjelöltek a nemzet főterén tették le az esküt, amelyben vállalták, hogy Magyarországot és a magyar embereket akár az életük árán is megvédik. Idén kilencvenkét tisztet avattak Szent István király ünnepén.

Olvasson tovább!

Államalapításunk ünnepe - a HM központi ünnepsége


A Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban tartották a Honvédelmi Minisztérium központi ünnepségét államalapításunk ünnepe alkalmából, augusztus 18-án pénteken. Az államalapítás létezésünk fundamentuma, minden magyar közös születésnapi ünnepe. 

Olvasson tovább!

Szent István-napi ünnepség Palicsfürdőn


Napjainkban a világ bajait sokszor a hitetlenek vagy a fanatikusok okozzák; az előbbiek azért, mert nem félik az Istent, az utóbbiak pedig azért, mert terroristává válnak és erőszakosan próbálják meg a saját igazukat hirdetni. Az Európai Unió elindult a változás visszafordíthatatlan útján, és Magyarországnak, illetve a környező országoknak példát kell mutatniuk az összefogás útján.

Olvasson tovább!

Juhász- és pásztorkutyák kiállítása Devecseren


Augusztus huszadikán különösen meg kell hogy erősödjön lelkünk, hiszen Szent István királyunk maradandó államot hagyott ránk. Ha mi is azt szeretnénk, hogy maradandó legyen és szeretnénk átadni gyermekeinknek, unokáinknak, akkor értékeket kell átadnunk. Ilyen továbbadandó, generációról generációra szálló érték a velünk élő örökségünk, a kilenc magyar kutyafaja mellett az állatszeretet, az odafigyelés és gondviselés, melyek igazi magyar értékeknek számítanak.

Olvasson tovább!

Találkozó a szerb védelmi miniszterrel


Tovább erősítjük az információcserét a szerb és a magyar hadsereg között, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni az illegális migrációval és a terrorizmussal szemben. Aleksandar Vulin szerb védelmi miniszter ehhez kapcsolódóan megköszönte a magyar katonák részvételét a KFOR-ban, a Koszovóban tevékenykedő, a NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó haderőben.

Olvasson tovább!

Brave Warrior - hadgyakorlat


Július 20-án a nullaponti lőtéren a Saber Guardian 2017 nemzetközi gyakorlatsorozat részeként megrendezett gyakorlaton katonák mutatták be helytállásukat, valamint, hogy meglévő képességeikkel bármilyen körülmények között, bármilyen feladatot képesek végrehajtani.

Olvasson tovább!

Szudáni nagyköveti látogatás


Magyarországra látogatott a szudáni nagykövet.  Adil Bashir Hassan Bashir kétoldali katonai keretmegállapodás egyeztetése miatt érkezett hazánkba. Az együttműködésben fontos szerepet kapna az illegális fegyver-és kábítószer-kereskedelem, valamint a nemzetközi terrorizmus elleni hatékony fellépés.

Olvasson tovább!

Honvédelmi tábor Szolnokon


Immár második esztendeje került megrendezésre a Honvédelmi Tábor, melyben 920 fiatal vett részt Szolnokon.  Kiemelten fontos, hogy a megváltozott biztonságpolitikai kihívásokkal teli világunkban elősegítsük a fiatalok hazafias elköteleződését, s hogy a felnövekvő nemzedék tagjai a jövőjük szempontjából felelős döntéseket hozzanak.

Olvasson tovább!

Átadták a nagyjavításon átesett helikoptereket Miskolcon


Magyarország biztonsága három pilléren nyugszik: a honvédség képességein, a NATO szövetségi rendszerén és az állampolgárok hazafias elkötelezettségén. Ugyanakkor nagy hangsúlyt kell fektetni a különböző fejlesztésekre is. Öt gépet küldtek az orosz gyártóhoz nagyjavításra, melyből négyen már elvégezték a szükséges munkálatokat.

Olvasson tovább!
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43