Sport

Szent István-napi ünnepség Palicsfürdőn


Napjainkban a világ bajait sokszor a hitetlenek vagy a fanatikusok okozzák; az előbbiek azért, mert nem félik az Istent, az utóbbiak pedig azért, mert terroristává válnak és erőszakosan próbálják meg a saját igazukat hirdetni. Az Európai Unió elindult a változás visszafordíthatatlan útján, és Magyarországnak, illetve a környező országoknak példát kell mutatniuk az összefogás útján.

Olvasson tovább!

Juhász- és pásztorkutyák kiállítása Devecseren


Augusztus huszadikán különösen meg kell hogy erősödjön lelkünk, hiszen Szent István királyunk maradandó államot hagyott ránk. Ha mi is azt szeretnénk, hogy maradandó legyen és szeretnénk átadni gyermekeinknek, unokáinknak, akkor értékeket kell átadnunk. Ilyen továbbadandó, generációról generációra szálló érték a velünk élő örökségünk, a kilenc magyar kutyafaja mellett az állatszeretet, az odafigyelés és gondviselés, melyek igazi magyar értékeknek számítanak.

Olvasson tovább!

Találkozó a szerb védelmi miniszterrel


Tovább erősítjük az információcserét a szerb és a magyar hadsereg között, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni az illegális migrációval és a terrorizmussal szemben. Aleksandar Vulin szerb védelmi miniszter ehhez kapcsolódóan megköszönte a magyar katonák részvételét a KFOR-ban, a Koszovóban tevékenykedő, a NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó haderőben.

Olvasson tovább!

Brave Warrior - hadgyakorlat


Július 20-án a nullaponti lőtéren a Saber Guardian 2017 nemzetközi gyakorlatsorozat részeként megrendezett gyakorlaton katonák mutatták be helytállásukat, valamint, hogy meglévő képességeikkel bármilyen körülmények között, bármilyen feladatot képesek végrehajtani.

Olvasson tovább!

Szudáni nagyköveti látogatás


Magyarországra látogatott a szudáni nagykövet.  Adil Bashir Hassan Bashir kétoldali katonai keretmegállapodás egyeztetése miatt érkezett hazánkba. Az együttműködésben fontos szerepet kapna az illegális fegyver-és kábítószer-kereskedelem, valamint a nemzetközi terrorizmus elleni hatékony fellépés.

Olvasson tovább!

Honvédelmi tábor Szolnokon


Immár második esztendeje került megrendezésre a Honvédelmi Tábor, melyben 920 fiatal vett részt Szolnokon.  Kiemelten fontos, hogy a megváltozott biztonságpolitikai kihívásokkal teli világunkban elősegítsük a fiatalok hazafias elköteleződését, s hogy a felnövekvő nemzedék tagjai a jövőjük szempontjából felelős döntéseket hozzanak.

Olvasson tovább!

Átadták a nagyjavításon átesett helikoptereket Miskolcon


Magyarország biztonsága három pilléren nyugszik: a honvédség képességein, a NATO szövetségi rendszerén és az állampolgárok hazafias elkötelezettségén. Ugyanakkor nagy hangsúlyt kell fektetni a különböző fejlesztésekre is. Öt gépet küldtek az orosz gyártóhoz nagyjavításra, melyből négyen már elvégezték a szükséges munkálatokat.

Olvasson tovább!

Bogáti forgatag


A térség legnagyobb fórumaként működő − Bogáti Forgatag elnevezésű − rendezvénysorozaton a Trianon utáni Magyarország egyik emblematikus politikusát, Klebelsberg Kunót idézve az alkotó hazafiság fontosságáról volt szó, ami azt jelenti: az országot tettekkel és közösségépítéssel kell bővíteni, hogy az itt élő emberek méltó körülmények között élhessenek.

Olvasson tovább!

Környezet- és természetvédelmi gyerektábor


A katonák, kormánytisztviselők, közalkalmazottak és önkéntes tartalékos katonák gyermekei részére szervezett tábort idén a tizenötödik alkalommal rendezte meg a HM Katolikus Tábori Püspökség a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség támogatásával. 

Olvasson tovább!

Eskütétel az MH Altiszti Akadémián Szentendrén


Az életnek értelmet csak az a szolgálat adhat, amellyel környezetünk, polgártársaink felé fordulunk. Mit tehetünk a hazánkért? Ezt a kérdést kell feltennünk mindig: minden nemzedéknek, minden generációnak. A most avatott katonák a helyes választ adták az imént megfogalmazott kérdésre, hiszen az általuk választott magas szintű szolgálat a nemzet megmaradását tűzi ki célul, és a közösséget támogatja.

Olvasson tovább!
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45