2023. jún. 06.

1920. június 4-én, a versailles-i Kis-Trianon kastélyban került sor az első világháborút lezáró békeszerződés aláírására a szuverenitását mintegy négy évszázados idegen uralom alól éppen csak visszaszerző Magyarország, és az antant hatalmak között. Az utókor joggal tartja békediktátumnak, hiszen hazánknak igazából nem volt beleszólása a feltételek alakításába.

Nemzetünk talán legnagyobb tragédiáját leginkább a nagyhatalmak szűklátókörűsége, és a szomszédos országok mohósága idézte elő, de nem hagyhatjuk ki a sorból az ország védelmét a kritikus helyzetben feladó, vezetésre tökéletesen alkalmatlan Károlyi Mihályt, illetve a Tanácsköztársaság ámokfutását sem. A trianoni békediktátum aláírásának napja több mint száz éve a magyar történelem egyik legszomorúbb dátuma. Igazságtalansága még fájdalmasabbá teszi a tényt, hogy a nagyhatalmak tudatosan feldarabolták, meggyengítették országunkat.

A nemzetromboló Gyurcsány-Bajnai korszakot követően, 13 évvel ezelőtt, a nemzeti-keresztény többség által törvényben rögzített nemzeti összetartozás napja azonban mégsem a tragédiára, hanem a Kárpát-medencében élő magyarság élni akarására és együvé tartozására irányítja a figyelmet.

Él Európa közepén egy sok küzdelmet átélt nép, amely újra és újra bebizonyítja a világnak, hogy a keresztény hitre épülő nemzetünk képes felülemelkedni a nehézségeken, képes megvédeni az értékeit és kitartóan tud küzdeni érdekeiért. A nemzeti összetartozás napja rávilágít arra, hogy milyen fontos megőrizni a nemzeti egységet és magyarságunkat.

Az elmúlt években szimbolikusan és a honosítási törvénynek köszönhetően valóságosan is újra egyesült a nemzet.

A határon kívül rekedtek és leszármazottjaik hivatalos formában is kapcsolódhatnak az anyaországhoz, megtapasztalhatják a magyarsághoz tartozás élményét. Több mint 1,2 millió új honfitársunkkal hiszünk abban, hogy azok az értékek, amelyek meghatározói, alapjai gondolkodásunknak, kultúránknak, ma is érvényesek és gazdagítják, erősítik az európai népek közösségét. A jövő bizonytalanságai felé a múltban gyökerező tapasztalatokkal és hittel optimistán és magabiztosan nézünk, hiszen ez a hit tartott meg minket ezer éven át!

Forrás: kdnp.hu