2023. szep. 06.

Miközben az iszlám éppen fejlődési stádiumban van, a nyugati keresztény civilizáció az önfeladás útját járja. Ennek a hanyatlásnak az eredményei a kereszténység legfontosabb szimbóluma, a kereszt ellen irányuló támadások is, amelyek mélyen sértik a keresztények lelkét. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy fellépjünk a rongálások, a vandalizmus és a barbarizmus ellen.

 

A nyugati keresztény civilizáció jelenleg nehéz időszakot él át, a migrációs folyamatokat látva az önfeladás útját járja. Minden civilizáció­nak van fejlődéstörténete, amely, miután elérte a csúcsot, a hanyatló fázisba lép. A kérdés azonban az, hogy ez a fázis meddig tart, illetve az, hogy az adott civilizációnak sikerül-e újra növekvő és erősödő pályára állni. Amennyiben nem, akkor eltűnik vagy asszimilálódik, ez a hanyatlás jellemzi jelenleg Nyugat-Euró­pát is. A keresztények legfontosabb szimbóluma, a kereszt ellen irányuló támadásokra az elmúlt napokban a Margit hídon és a Nagykovácsi melletti Nagy-Szénáson került sor. A kereszténység szimbólumai­nak megrongálása és felgyújtása egyértelműen barbarizmus, amely mélyen sérti a keresztények lelkét. Éppen ezért mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy fellépjünk a rongálások, a vandalizmus és a barbarizmus ellen. 

 

Az illegális migráció révén Nyugat-Európa jelentős részében számottevő változások álltak be. Jól látható, hogy párhuzamos társadalmak, no-go zónák jönnek létre, és kirajzolódik egyfajta belső konfliktus az adott ország polgárai között. Ha összekeverjük a társadalmainkat, akkor könnyen anarchia lehet, amelynek következtében az emberiség által létrehozott civilizáció felbomolhat, miként azok a szabályrendsze­rek és magatartási formák is, amelyek megtartották az emberiséget. A szellemi, kulturális természetű hanyatlás az egyénre és a társadalmakra is komoly veszélyt jelent. Bizonyos erők homogén emberiséget képzelnek el, könnyen befolyásolható, fogyasztói társadalmat akarnak piaci alapon működtetni.

 

Anélkül a hármas tudati egység nélkül, ami az egészséges élethez szükséges, az ember kiszolgáltatottá válik. Ennek a hármas egységnek az egyik pillére az embertudat, amelynek szerves része a családalapítás, valamint a hagyományaink, értékeink átadása az utódainknak. A második pillér a nemzettudat, hogy tartozunk egy nemzeti családhoz, amelyben összeköt bennünket a közös anyanyelv, a szülőföld szeretete, nem utolsósorban pedig a vérség, a rokonság szerepe. A harmadik pedig az istentudat, hogy Isten reményt ad nekünk az élet méltó megéléséhez és folytatásához, s képessé tesz minket arra, hogy a nehéz­ségeinken is túllendüljünk. E hármas egység híján az egyénre individualista, karrier- és sikerorientált életfelfogást erőltetnek, aki adott esetben a propagandának köszönhetően azt hiheti, hogy szabad, bárhova mehet, bárhol dolgozhat, karriert építhet. Valójában viszont nem lesz az, mert kiszolgáltatottá válik és a virtuális világ rabjává válhat.

 

Forrás: magyarnemzet.hu 

Borítókép: Letört kereszt a Margit hídon (Fotó: Havran Zoltán)